Περιγραφή

Εργαλείο ισοκατανομής 50,5mm για τον έλεγχο της ισόποσης και ομοιόμορφης κατανομής του καφέ στο κλείστρο.