Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Το malan.gr εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού και δεσμεύεται να καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια για την ορθή, ορθολογική και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι, δίνοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, μας εμπιστεύεστε αυτές τις πληροφορίες. Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε, ώστε να έχετε μία πλήρη εικόνα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε / επεξεργαζόμαστε:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail. Αυτά αφορούν:
– Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε αυτόν ή υποβάλετε κάποια παραγγελία: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυσική διεύθυνση και, κατά περίπτωση, αριθμό ταυτότητας (για να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, στην περίπτωση που επιλέξετε το συγκεριμένο τρόπο πληρωμής), αριθμό φορολογικού μητρώου, όνομα εταιρείας και διεύθυνση έδρας (σε περίπτωση που για κάποια αγορά μας ζητηθεί να εκδώσουμε τιμολόγιο).
– Πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνίας σας με εμάς, είτε απευθείας είτε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.
– Πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο “Cookies”.
Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ή τη συγκατάθεσή σας πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

H επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας άρθρου 9 του Κανονισμού)

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα:
Η επιχείρησή μας ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.
– Εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε από το φυσικό κατάστημα / εκτέλεση υπηρεσιών που ζητήσατε να σας παρέχουμε.
– Καταχώριση παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δίνετε, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση.
– Ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτησή σας.
– Ενημέρωση για τα νέα μας.
– Εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοπείται ο διαδικτυακός μας τόπος και να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε.
– Αρτιότερη ανταπόκριση σε παράπονο σχετικά με την παραγγελία σας.
– Συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση).
– Επαλήθευση όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.
– Προστασία των αστικών δικαιωμάτων μας.
– Συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Χρήση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα malan.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών courier ή πρακτορεία μεταφορών, με σκοπό την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει).
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Χρονικό Διάστημα αποθήκευσης δεδομένων:

Αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η συμβατική σχέση μαζί μας.
Εάν λήξει η συμβατική μας σχέση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη συμμόρφωση μας, ενδεικτικά, σε φορολογικούς νόμους, διατάξεις παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την αποστολή newsletter, προσφορές, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρονικό διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας. Σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έγινε ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Ενημερωτικό υλικό (Newsletters):

H επιχείρησή μας δεσμεύεται να λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletters.

Cookies:

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο διαδικτυακός τοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικό σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που τον επισκέπτεστε ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.