Περιγραφή

Ο αντάπτορας κρύου καπνίσματος της Bradley έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την απόδοση της χαμηλής θερμοκρασίας σε όλα τα ολοκληρωμένα μοντέλα καπνιστηρίων Bradley (γεννήτρια και θάλαμος). Είναι δηλαδή συμβατός με όλες τις εκδόσεις των ψηφιακών και αναλογικών καπνιστηρίων της Bradley.

  • Ένα κατασκευαστικό γνώρισμα των Bradley Smokers είναι η δυνατότητα διαχωρισμού της γεννήτριας καπνού από τον θάλαμο καπνίσματος. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα της αντίστασης για την καύση της μπριγκέτας διαχέεται εκτός του μονωμένου θαλάμου, στον οποίο κατά συνέπεια δεν σημειώνεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας.
  • Ο αντάπτορας κρύου καπνίσματος ουσιαστικά παρέχει μία τακτική λύση μεταφοράς του καπνού όταν η γεννήτρια και ο θάλαμος είναι διαχωρισμένοι.
  • Ο θάλαμος τοποθετείται σε υψηλότερο επίπεδο από τον αντάπτορα και συνδέονται μέσω του εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα. Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στην συσκευασία.